Ing. Hromádka Rudolf (1936)

Figur

Wirkungsbereich
Piešťany

Type of authority
Diplomat, zakladateľ Medzinárodného klubu a jeho dlhoročný predseda.

Citation
Kornel Duffek: Medzinárodný klub. (Revue Piešťany, jeseň 2011.)

Biographie
Zakladateľ a dlhoročný predseda Medzinárodného klubu (1993 – 2011), bývalý diplomat. Pracoval vo Washingtone (1971 – 1977) ako vedúci zastupovania kubánskych záujmov v USA, lebo počas prerušených diplomatických stykov medzi Kubou a USA práve Československo zabezpečovalo toto zvláštne diplomatické poslanie. V Kanade pôsobil v rokoch 1983 – 1988 ako generálny konzul Československa pre celú krajinu so sídlom v Montreale. Po r. 1989 pracoval pre ministra zahraničných vecí ČSFR Jiřího Dienstbiera vo funkcii poradcu pre vzťahy s USA a plnil protokolárne úlohy pri najvyšších štátnych návštevách.
Medzinárodný klub SR je neziskové a politicky neutrálne záujmové združenie, ktoré vzniklo v januári 1993 a až do r. 2011 malo sídlo v Piešťanoch. Rudolf Hromádka počas svojho vedenia Medzinárodného klubu zorganizoval 176 zaujímavých a poučných stretnutí, ktoré boli vždy hojne navštevované. Za perfektne odvedenú dlhoročnú prácu sa mu prišiel poďakoval aj primátor mesta Piešťany Remo Cicutto.


Top