Ambrovská kúria v Beckove

Figur

Kategorie
Attraktione

Entstehungsdatum
polovica 17. storočia

Adresse
Beckov, 913 10 Beckov - kúria Ambrovcov
Beckov


Tel.: +421 32 / 777 72 17
Öffnungszeiten:
Po: zatvorené
Máj - Október: Ut - Ne : 9.00 - 16.00 h

Beschreibung
Stála expozícia dejín Beckova sa nachádza v renesančnej kúrii zemianskej rodiny Ambrovcov. Dala ju postaviť v polovici 17. stor. vedľa dnes už zamknutej hornej brány rodina Dubnických. Patrí do historického jadra bývalého poddanského mestečka Beckov.
Jej východnú časť tvorí opevňovací gotický múr so strieľňami. Dvojpodlažnú kúriu stavebne upravili v 18., 19. a 20. stor. Má obdĺžnikový pôdorys, podpivničený valenými klenbami, zaklenutý na stredný pilier.
Pod vrstvami novších omietok sa našli torzá renesančného kvádrovania a nárožnej bosáže.V interiéri je renesančný krb s erbom Medňanských, datovaný r. 1648. V 18. stor. pristavili ku kúrii prízemný hospodársky objekt.
Posledným majiteľom bol Zoltán Ambro.
V rámci expozície dejín Beckova sú tu okrem iného inštalované materiály dokumentujúce dejiny hradu, poddanského mestečka a rodákov (Jozef Miloslav Hurban, Ladislav Medňanský, Alojz Medňanský, Dionýz Štúr, Ján Ambro a i.), remeslá a ľudové zamestnania. Nachádza sa tu aj kolekcia historického nábytku z okolitých kaštieľov a kúrií.
Záver tvoria materiály k dejinám spisovného jazyka a uzákonenia slovenčiny.
Na dvore sú inštalované ukážky tradičných poľnohospodárskych nástrojov, jednoduchých strojov a dopravných prostriedkov.


Top