T. G. Masaryk vo fotografii

Figur
Počas mesiaca január 2018 prebiehala v priestoroch Piešťanského informačného centra výstava T. G. Masaryk vo fotografii, ktorá vznikla pri príležitosti 80. výročia úmrtia T. G. Masaryka. Realizovaná bola v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany, Českým centrom a Múzeom T. G. M. Rakovník, p. o. - Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Výstave sa unikátnym spôsobom podarilo zachytiť, ako bol Tomáš Garrigue Masaryk vnímaný v rôznych etapách novodobých dejín. Jej cieľom bolo predstaviť osobnosť T. G. Masaryka ako konsenzuálnu ikonu českej spoločnosti a poukázať na skutočnosť, ako rôzne interpretácie a dezinterpretácie T. G. Masaryka v priebehu 20. storočia ovplyvnili a stále ovplyvňujú pohľady na jeho osobnosť a jeho odkaz.

Author: Piešťanské informačné centrum
Date: 01. 02. 2018

Top