Mestská knižnica pozýva na vernisáž

Mestská knižnica mesta Piešťany a Mesto Piešťany pozývajú na vernisáž výstavy Biela kňažná Mária Ďuríčková, ktorá sa uskutoční v pondelok 24. júna 2019 o 10.30 h v priestoroch knižnice.

Príďte osláviť 100. výročie narodenia jedinečnej slovenskej spisovateľky na slávnostnom otvorení výstavy ilustrácií a veľkoplošných objektov významných slovenských ilustrátorov z tvorby Márie Ďuríčkovej: Miroslava Cipára, Petra Cpina, Vladimíra Krála, Boženy Plocháňovej, Petra Čisárika, Oľgy Bajusovej, Bystríka Vanča, Petra Kľúčika, Heleny Zmatlíkovej. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnia spisovatelia a ilustrátori, ktorí Máriu Ďuríčkovú osobne poznali, ako aj zástupcovia partnerov festivalu Zlatá priadka Mária Ďuríčková: vydavateľstvá BUVIK, SPN - Mladé letá, IKAR, Vydavateľstvo Matice slovenskej, časopis Slniečko, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR, CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, o.z. a ďalší. Výstava je súčasťou festivalu Zlatá priadka Mária Ďuríčková, nad ktorým prevzala záštitu ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Top