Fantastické ostrovy

Event type
exhibition

Date, time and place of event
19. 09. 2019 - 30. 09. 2019 | Elektrárňa Piešťany

AdministratorElektrárňa Piešťany

Description
Výstava prác žiakov odboru Digitálna maľba - koncept art, na Škole umeleckého priemyslu Jakobyho 15 v Košiciach. Plagáty 3D modelov fantastických ostrovov vytvorených žiakmi v prostredí virtuálnej reality, ktoré realizujú aj vďaka programu Nadácie ZSE "Výnimočné školy".

Vstup voľný


Top