ŽiWellná kvízovačka so Slavom

Event type
quiz

Date, time and place of event
15. 09. 2019 o 17.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell
06. 10. 2019 o 17.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell
01. 12. 2019 o 17.00 h | Piešťanský pivovar ŽiWell

AdministratorPiešťanský pivovar ŽiWell

Description
Populárno-náučný kvíz bez porazených

Otázky pre vás tvorí a komentuje Slavo Hlásny, rekordér TV vedomostných súťaží.

Počet členov tímu: 2 - 6
Štartovné: 2,- EUR /os.


Top