Vzájomná ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky

Event type
discussion

Date, time and place of event
17. 09. 2019 o 17.30 h | Piešťanské informačné centrum

AdministratorMesto Piešťany
Piešťanské informačné centrum

Description
Beseda s Petrom Klučkom, národným cyklokoordinátorom Slovenska, MDVSR.


Top