Opatera

Event type
exhibition

Date, time and place of event
09. 07. 2019 - 25. 07. 2019 | Elektrárňa Piešťany

AdministratorElektrárňa Piešťany

Description
Textilná výtvarníčka Jana Zaujecová a výtvarníčka Radoslava Hrabovská otvárajú dvere do života ako takého. Reflektujú prvky ich neľahkej každodennosti a všednosti vo svojej tvorbe. Materstvo, starostlivosť a opatera sú ústredným motívom ich prvej spoločnej výstavy. Vstup voľný

Related actions


Top