Digital chronicle

Events / Digital chronicle


 • Podujatia venované 30. výročiu Nežnej revolúcie

  17. novembra 2019 si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie. Pri príležitosti okrúhleho výročia jednej z najdôležitejších historických udalostí v dejinách Slovenska bude na území celej republiky prebiehať množstvo rôznorodých podujatí, ku ktorým...
  show more details
 • S vami nie som sám

  Mestská knižnica mesta Piešťany vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž pre žiakov špeciálnych základných škôl a centier voľného času pri špeciálnych základných školách s názvom S VAMI NIE SOM SÁM.\n\nCieľ súťaže:\nInšpirovať deti k tvorivej...
  show more details
 • Sme Knižnicou roka 2018

  Ministerka kultúry Ľubica Laššáková v piatok, 28. júna 2019, slávnostne ocenila historicky prvých laureátov titulu Knižnica roka. V kategórii Mestská/Obecná knižnica sa ňou stala tá naša. A to nielen za úspešné budovanie, získavanie, odborné...
  show more details
 • VITAJTE V NAŠOM SVETE VII.

  Prostredníctvom projektu Vitajte v našom svete VII. sa naša knižnica zameriava na kultúrno-zážitkové vyžitie rôznorodých znevýhodnených skupín v našej spoločnosti, najmä zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb, ku ktorým patria zdravotne postihnutí...
  show more details
 • Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov, II. ročník

  Druhý ročník projektu Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov opäť prinesie českým deťom, mladým ľuďom a dospelým možnosť rozširovať vedomosti a znalosti o slovenskej literatúre a kultúre. Školáci sa ...
  show more details
 • Jarné inšpirácie

  Ako už býva v posledných rokoch tradíciou, v predveľkonočnom období priestory Piešťanského informačného centra opäť skrášlila výstava členiek Patchwork klubu Piešťany a piešťanskej keramikárky Jany Bayer s názvom Jarné inšpirácie. Počas celého...
  show more details
 • Rok Milana Rastislava Štefánika

  V roku 2019 si pripomíname 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Naša knižnica sa preto rozhodla zapojiť do oslavy jeho života a diela projektom Rok Milana Rastislava Štefánika. Cieľom je pozitívne ovplyvniť záujem mladej generácie o...
  show more details
 • Výstava Je to jednoduché ako detský mlynček

  V priestoroch Piešťanského informačného centra bola v utorok 26. marca 2019 otvorená nová výstava s názvom Je to jednoduché ako detský mlynček. Návštevníci na nej mohli vidieť obrazy hracích plánov a stolových hier od najstarších čias až po...
  show more details
 • Poď z ulice do knižnice - IV. ročník

  Aj v roku 2019 zameriavame našu pozornosť na klesajúcu schopnosť mladej generácie čítať a rozumieť čítanému. Práve štvrtým ročníkom projektu Poď z ulice do knižnice chceme u detí v predškolskom a školskom veku podporiť osvojenie si základných...
  show more details
 • Zaži knihu

  Pre svojich čitateľov a návštevníkov si Mestská knižnica mesta Piešťany v roku 2019 už po druhý krát pripravila projekt ZAŽI KNIHU, prostredníctvom ktorého chceme podporiť vzdelanosť, prezentovať a propagovať literatúru pre deti i dospelých...
  show more details
 • Festival detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková

  V roku 2019 si pripomíname 100. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších slovenských spisovateliek – Márie Ďuríčkovej. Knižnica sa pri tejto príležitosti rozhodla venovať jej pamiatke festival detskej literatúry, v ktorom detským čitateľom...
  show more details
 • Povesti Dunajskej kráľovnej

  Mestská knižnica mesta Piešťany, Literárne informačné centrum, časopis Slniečko, Vydavateľstvo Buvik, SPN – Mladé letá, Ikar, Vydavateľstvo Matice slovenskej pri príležitosti 100. výročia narodenia jedinečnej slovenskej autorky, editorky a...
  show more details
 • Keď čítanie je čtení, XI. ročník. Festival českej a slovenskej tvorby

  V roku 2019 si Mestská knižnica mesta Piešťany pripravila pre svojich návštevníkov a čitateľov už jedenásty ročník medzinárodného projektu Keď čítanie je čtení. Projektom nadväzujeme na tradície, kultúrne a vzdelanostné potreby českej národnostnej...
  show more details
 • Slovak Press Photo 2018

  V utorok 19. februára 2019 v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany slávnostne otvorili výstavu Slovak Press Photo 2018. Návštevníci si mohli prezrieť vystavené víťazné fotografie, ktoré vzišli zo 7. ročníka rovnomennej súťaže novinárskej...
  show more details
 • Prezentácia knihy Piešťany vo fotografii od záveru monarchie až po zánik I. Československej republiky

  Slávnostná prezentácia reprezentačnej publikácie Piešťany vo fotografii od záveru monarchie po zánik I. ČSR sa konala v galérii v KSC Fontána 14. februára 2019.\n\nPublikácia obsahuje 650 historických fotografií a prostredníctvom nich prináša obraz...
  show more details
 • Ekotopfilm – Envirofilm 2019

  Elektrárňa Piešťany ožila 12. februára 2019 festivalom Ekotopfilm – Envirofilm. Cieľom celoročného projektu je priniesť do regiónov najlepší výber dokumentárnych filmov z aktuálneho ročníka. Snahou festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie...
  show more details
 • Výstava Deti pre Lidice

  Na prelome rokov 2018 a 2019 mohli návštevníci v priestoroch Piešťanského informačného centra vidieť medzinárodnú výstavu s názvom Deti pre Lidice. Vystavené boli výtvarné diela detí zo súťaže, do ktorej sa zapojili materské školy, základné školy,...
  show more details
 • Literárna kronika prvej republiky

  V termíne od 28. januára do 18. februára 2019 prebiehala v priestoroch Piešťanského informačného centra panelová výstava k novej obrazovo-výkladovej publikácii Literárna kronika prvej republiky, ktorá zahŕňa viac ako tisíc fotografií, reklamných...
  show more details
 • O najkrajší vianočný výklad 2018 - 16. ročník tradičnej súťaže

  V predvianočnom období roku 2018 vyhlásilo Piešťanské informačné centrum spoločne s Mestskou knižnicou mesta Piešťany 16. ročník zimnej súťaže s názvom O najkrajší vianočný výklad určenej pre jednotlivé prevádzky na území mesta Piešťany. Do 16....
  show more details
 • 15. ROČNÍK SÚŤAŽE: ČÍTAME S OSMIJANKOM - PRIDAJ SA AJ TY!

  15. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! prebieha od decembra 2018 do konca apríla 2019. Cieľom súťaže je priviesť deti k čítaniu hodnotnej detskej literatúry, rozhovorom o prečítanom, tvorivým aktivitám v...
  show more details
 • Zmena či premena?

  V decembri 2018 mohli návštevníci Piešťanského informačného centra vidieť výstavu s názvom "Zmena či premena?". Vystavené diela vzišli z 23. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2018, poslaním ktorej je...
  show more details
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>
Records from 1 to 21 of 284

Top