PeopleShow only the personalities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
  Rudolf Gábriš sa narodil 1. decembra 1889 v Novom Meste nad Váhom. Študoval na obchodnej akadémii v Bratislave. V...
  Pochádza z muzikantskej rodiny z Piešťan. Po skončení hotelovej akadémii vyštudoval odbor jazzový klavír na prestížnej...
  Margita Galová je riaditeľkou Mestskej knižnice v Piešťanoch od r. 1990. Pod jej vedením knižnica organizuje mnoho...
  Anna Galovičová sa narodila v Bratislave, na Slovensku r. 1950. Ako 17-ročná stretla českého mystika Eduarda Tomáša a...
  Dušan Gavora sa narodil 23. mája 1915. Pôsobil ako pracovník v odbore ochrany pamiatok v Piešťanoch. Reštauroval sochy...
  Ján Gaži sa narodil 30. mája 1927 v Košiciach. Absolvoval štúdium architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej...
  Po získaní titulu bakalár na Fakulte architektúry STU absolvovala magisterský odbor urbanizmus na Estónskej akadémii...
  Marián Geišberg sa narodil 23. 12. 1953 v Piešťanoch. Vyrastal na Myjave. Po absolvovaní herectva na VŠMU sa v roku...
  Dátum narodenia Gejzu Gerendaya je neistý, predpokladá sa rok 1884 – 1885, tiež miesto jeho narodenia je neznáme. ...
  Predkovia A. Gilada, starý otec Leopold Glück (nar. 1892) a otec Rudolf Glück (nar. 1923) pochádzajú z Piešťan. V roku...
  Alexander Glaus sa na rodil 3. februára 1920 v Banskej Štiavnici. V rokoch 1941 - 1943 vyštudoval odbor záhradnú...
  Študoval nemčinu, angličtinu a telovýchovu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1936 - 1939), avšak v...
  Ivan Grebenik sa narodil 13. novembra 1891 v obci Červona Sloboda v Rusku ako jedno zo siedmich detí rodičov Ivana...
  Štefan Gregorička sa narodil 30. januára 1948 v Piešťanoch. V rokoch totality ako syn roľníka, ktorý odmietal...
  Miloslav sa narodil 1. januára 1981 v Piešťanoch. Tenis začal hrať ako sedemročný. Bol niekoľkonásobným majstrom...
  Karol Gruber - Szeredai sa narodil 6. januára 1886 v Bratislave. Roku 1921 získal titul doktora práv. V rokoch 1920 -...
  Konateľ spoločnosti Respect Slovakia, predseda Správnej rady Nadácie SOV. V máji 2017 mu primátor mesta Piešťany,...
  Imrich Gürsching sa narodil 14. októbra 1920 v Spišskej Starej Vsi. Do Piešťan sa prisťahoval v roku 1946. Dlhé roky...
  Maďarský básnik z aristokratickej rodiny bol generálom cisárskej armády. Po odchode do penzie si vybral Skalicu za...
Records from 1 to 19 of 19

Top