Piešťanské parky a vzácne stromy

Typ podujatia
vychádzka, pre deti, environmentálna aktivita

Dátum, čas a miesto konania
14. 06. 2012 o 14.00 h | Piešťanské informačné centrum
19. 06. 2012 o 14.00 h | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľProPolis, n.o.
Piešťanské informačné centrum

Popis
Prechádzka piešťanskými parkami zameraná na poznávanie domácich i cudzokrajných druhov drevín spojená s poučným rozprávaním. Začiatok prechádzky je v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2. Podujatie projektu Piešťany - mesto pre mladých. Hlavný organizátor: ProPolis n.o.


Top