Významné osobnosti

O meste / Významné osobnosti


Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Narodil sa na Záhorí v Perneku, v rodine pekára, čo bol dôvod jeho záujmu o pekárenské povolanie. Po skončení strednej...
  Štátny zamestnanec, pôvodným povolaním robotník. V rokoch 1939 – 42 stíhací pilot (vojak z povolania), 1942 – 44...
  Narodila sa 23. augusta 1935 v Piešťanoch. Obdobie SNP prežila za dramatických okolností v matkinom rodisku -...
  Študoval v Trnave. Učiteľ v Piešťanoch, od roku 1872 v Pustých Úľanoch. Písal pod pseudonymom Dobša, Dobšových,...
  Ako štátny zamestnanec pôsobil vo viacerých slovenských mestách, aj v Piešťanoch. Zasadzoval sa o slovenskú pôvodnú...
  Študoval na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 1924 založil Farmaceuticko - botanický ústav. Pôsobil ako jeho riaditeľ...
  Už v mladosti sa aktívne venoval atletike, rýchlostnej kanoistike a vzpieraniu. V roku 1962 spolu s R. Žákom založil...
  Narodila sa v Piešťanoch, kde ukončila aj stredoškolské vzdelanie na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Na Filozofickej...
  Igor Drobný ako riaditeľ Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch založil v roku 1993 tradíciu národnej súťaže v...
  Do kultúrno-spoločenského diania v Piešťanoch sa zapojil v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, po ukončení štúdií...
  Protifašistický bojovník, dôstojník. Absolvoval Vyššiu priemyselnú školu strojnícku v Košiciach, potom Vojenskú leteckú...
  Akad. maliarka Maja Dusíková Ondreičková sa narodila v Piešťanoch. Istú dobu rodina žila v Trenčíne, kde navštevovala...
  Narodil sa 4. januára 1946 v Gbelciach v rodine lesného inžiniera. Základnú školu vychodil v Piešťanoch, zmaturoval na...
  Študoval na filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu pôsobil od 5. marca 1939 ako pedagóg (učil zemepis,...
  Narodil sa 18. júla 1930 v Záblatí (v súčasnosti miestna časť Trenčína). Najprv študoval na Strednej škole umeleckého...
  Narodil sa 3. júla 1891 v Nitre. Študoval v Budapešti, Pécsi a Viedni, dlhší čas bol zamestnanec maliarskej firmy...
  Marcela Erbanová sa narodila 20. mája 1978 v Piešťanoch. Vodným športom sa venovala od malička na jazere Sĺňava. V...
  Róbert Erban sa na rodil 9. júla 1972 v Piešťanoch. Kanoistike sa aktívne venuje od roku 1983. Zúčastnil sa 4...
  Narodil sa 22.12. 1889 v Tvrdošíne. Jeho pôvodné meno bolo Árpád Eckstein. Priezvisko si zmenil počas vysokoškolského...
  Ján Nepomuk Erdödy sa narodil 22. mája 1723. Jeho otec bol - Juraj Leopold Erdödy, matka Tereza, rodená Esterháziová....
  Jozef Erdödy sa narodil v roku 1754. Bol synom Jána Nepomuka Erdödyho a Terézie, rod. Pálfiovej. Mal jedného brata....
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>
Záznamy 6484 z celkového počtu 423

Top