Významné osobnosti - Piešťanské informačné centrumZobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Juraj Leopold Erdödy žil v rokoch 1681 – 1759. Jeho otec bol Krištof Erdödy (1649-1704), matka Zuzana, rod. Palfiová....
  Miloš Fabián sa narodil v roku 1936. K nohejbalu sa dostal ako štrnásťročný chlapec, v čase, keď sa jeho rodina...
  Od 70. rokov minulého storočia sa venoval kŕmeniu vtáčkov a drobnej zveri v mestských parkoch v Piešťanoch v zimnom...
  MUDr. Roman Fano je absolvent piešťanského gymnázia a Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Po skončení svojej aktívnej...
  Je odchovancom piešťanskej hádzanej, za MHK Piešťany hral do roku 2003. V rokoch 2003 – 2004 hral v drese HK47 Trnava,...
  Vynikajúci piešťanský lekár, uhorský kráľovský radca, člen súdnej sedrie. Pochádzal zo zemianskej katolíckej rodiny....
  Anna Plecitá - Foltánová, rod. Kyščiaková, pochádza z maloroľníckej rodiny, z kopaničiarskej osady u Šindelov,...
  Narodil sa v Kežmarku, teológiu vyštudoval v Prešove, kde od roku 1871 pôsobil ako kňaz. Výtvarníctvo vyštudoval v...
  Francúzsky lekár, člen Lekárskej akadémie so sídlom v Paríži, čestný doktor univerzity v Ženeve, predseda francúzskej...
  Po maturite na reálke v Žiline pôsobil ako učiteľ na národných školách. Po získaní odbornej kvalifikácie a po...
  Primabalerína, choreografka tanečných vložiek v operetách a operách. Vynikala v baletných vložkách, inscenovala...
  Rudolf Gábriš sa narodil 1. decembra 1889 v Novom Meste nad Váhom. Študoval na obchodnej akadémii v Bratislave. V...
  Pochádza z muzikantskej rodiny z Piešťan. Po skončení hotelovej akadémii vyštudoval odbor jazzový klavír na prestížnej...
  Margita Galová je riaditeľkou Mestskej knižnice v Piešťanoch od r. 1990. Pod jej vedením knižnica organizuje mnoho...
  Anna Galovičová sa narodila v Bratislave, na Slovensku r. 1950. Ako 17-ročná stretla českého mystika Eduarda Tomáša a...
  Dušan Gavora sa narodil 23. mája 1915. Pôsobil ako pracovník v odbore ochrany pamiatok v Piešťanoch. Reštauroval sochy...
  Ján Gaži sa narodil 30. mája 1927 v Košiciach. Absolvoval štúdium architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej...
  Po získaní titulu bakalár na Fakulte architektúry STU absolvovala magisterský odbor urbanizmus na Estónskej akadémii...
  Marián Geišberg sa narodil 23. 12. 1953 v Piešťanoch. Vyrastal na Myjave. Po absolvovaní herectva na VŠMU sa v roku...
  Dátum narodenia Gejzu Gerendaya je neistý, predpokladá sa rok 1884 – 1885, tiež miesto jeho narodenia je neznáme. ...
  Predkovia A. Gilada, starý otec Leopold Glück (nar. 1892) a otec Rudolf Glück (nar. 1923) pochádzajú z Piešťan. V roku...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>
Záznamy 85105 z celkového počtu 405