Potocký Michal (1912 - 1996)

obrázok

Narodený
06. 04. 1912, Vysoká nad Uhom

Dátum a miesto úmrtia
19. 10. 1996, Piešťany

Pôsobnosť
Levoča, Piešťany, Bratislava, Kráľová pri Senci, Dolné Voderady, Horné Zelenice

Typ autority
Mních - páter jezuita, filozof, prekladateľ, pedagóg, náboženský publicista.

Citácia
Fotografie sú z dokumentov Ústavu pamäti národa. Boli súčasťou jeho úradného spisu. Mestskej knižnici v Piešťanoch ich poskytol p. Milan Hudáček - www.jezuiti.sk. Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 23)

Životopis
Michal Potocký pochádzal zo Zemplína. Už ako gymnazista vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. V reholi pôsobil od 30. júla 1928. Zmaturoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Tri roky študoval filozofiu v Krakove, teológiu študoval v Chieru pri Turíne, neskôr pokračoval na Slovensku – v Banskej Bystrici a Ružomberku. Počas vojny bol učiteľom a katechétom v Levoči. Po skončení II. svetovej vojny pôsobil ako profesor náboženstva na gymnáziách v Levoči a v Piešťanoch. V rokoch 1950 - 1960 prenasledovaný a väznený. Po amnestii pracoval ako kurič, skladník a ošetrovateľ. Od r. 1957 pôsobil ako farár v Kráľovej pri Senci. Potom pracoval v Dóme sv. Martina v Bratislave , od r. 1967 bol správcom farnosti v Dolných Voderadoch a od r. 1977 v Horných Zeleniciach. Po r. 1989 bol na odpočinku v Piešťanoch, kde aj v r. 1996 zomrel. Michal Potocký prekladal diela poľských filozofov a teológov. Bol jedným z prvých iniciátorov cyrilo - metodských národných pútí k rotunde na Ducové - Kostolec (od roku 1990). Pochovaný je na Hornom cintoríne na Žilinskej ceste.


Top