Pastírik Anton (1924 - 1986)

obrázok

Narodený
23. 07. 1924, Hrnčiarovce (Nitra)

Dátum a miesto úmrtia
13. 09. 1986, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Bratislava, Trenčianske Teplice

Typ autority
Osvetový pracovník, publicista, organizátor mnohých významných kultúrnych podujatí v Piešťanoch, dlhoročný riaditeľ tunajšieho kultúrneho strediska.

Životopis
Na odporúčanie Andreja Bagara a Eugena Suchoňa študoval na Odbornej škole pedagogickej v Bratislave a na Akademie fur Musik und darstelende Kunst vo Viedni. V rokoch 1944 – 45 pracoval vo Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov a v rokoch 1945 – 1950 bol kultúrny referent v Bratislave. V rokoch 1951 - 54 bol väznený. Po prepustený až do r. 1962 pôsobil ako žurnalista a redaktor v slobodnom povolaní. Ako žurnalista pracoval v oblasti divadelnej a umeleckej kritiky, propagoval slovenské ľudové a divadelné umenie, ochotnícke divadlo. Informoval o kultúrnych podujatiach, spolupracoval s kultúrnymi rubrikami periodík v Bratislave. V rokoch 1954 – 58 spolupracoval ako organizátor Hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach, od roku 1960 bol organizátor Piešťanského festivalu a spoluorganizátor Sochy piešťanských parkov, Medzinárodného sochárskeho sympózia vo voľnej maľbe, Medzinárodného stretnutia hudobných vedcov v Piešťanoch a Beethovenovských konferencií. Od roku 1962 pôsobil ako odborný pracovník a od 15. januára 1964 bol riaditeľom Mestského kultúrneho strediska. Počas svojho pôsobenia sa pričinil o povznesenie kultúrneho života v Piešťanoch. Na jeho podnet vznikol informačný bulletin „Kultúra v Piešťanoch“ (1964), dnešné Revue Piešťany. V r. 1978 zostavil obrázkovú publikáciu Piešťany. V auguste 1986 po 22 rokov vykonávania funkcie riaditeľa odišiel do dôchodku. Jeho nástupcom sa stal Kornel Duffek.
Anton Pastírik sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Piešťanoch. Nikdy nebol členom žiadnej politickej strany.

Ocenenia
Pamätná plaketa Zväzu slovenských výtvarných umení za rozvoj slovenského výtvarného umenia

Top