Košík Mário (1969)

obrázok

Narodený
Piešťany

Pôsobnosť
Bratislava, Praha, Karlovy Vary

Typ autority
Významný slovenský dirigent, v súčasnosti dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

Životopis
Do 14 rokov žil v Piešťanoch, potom odišiel do Bratislavy študovať a žije tam dodnes. Vzťah k hudbe si formoval už na piešťanskej ľudovej škole umenia. V r. 1994 absolvoval štúdium dirigovania na VŠMU. Ako šéfdirigent pôsobil rokoch 2000 - 2003 v Karlovarskom symfonickom orchestri, kde bol vybratý spomedzi 120 uchádzačov. Stál za dirigentským pultom všetkých slovenských symfonických orchestrov, Štátneho komorného orchestra v Žiline, Moravskej filharmónie v Olomouci, Symfonického orchestra hl. m. Prahy FOK, Juhočeskej filharmónie České Budějovice, Pražskej komornej filharmónie. Hosťoval vo filharmónii v Jene (SRN), kde s úspechom bolo prijaté jeho naštudovanie Dvořákovej 6. symfónie. Nahrával pre slovenský a český rozhlas i televíznu stanicu ORT. S Filharmonickým komorným orchestrom podnikol turné do Japonska (1998 a 2002) a Nemecka (2001) a s Capellou Istropolitana hosťoval v Nemecku a Lichtenštajnsku. V januári 2003 sa predstavil so Štátnou filharmóniou Brno, kde naštudoval Ludl concertantes Jana Nováka a Apollon musagètes Igora F. Stravinského. S Baletom SND naštudoval a diriguje svetové premiéry pôvodných baletov Rasputin (2003), Caligula (2004) a Sen noci svätojánskej (2006). V súčasnosti je dirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Viackrát bol hosťom Piešťanského festivalu. Účinkoval aj v Kongresovom centre SLK Piešťany, a.s.


Top