LekáriZobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Narodil sa v r. 1943 v Humennom. Po skončení Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pracoval tri roky na...
  Po predčasnej otcovej smrti bol Martin Schelling zverený do starostlivosti ujca – lieskovského farára Pazúrika. Školy...
  Kúpeľný lekár a balneológ František Ernest Scherer bol otcom myšlienky zriadiť kúpele pre vojakov, hoci vojakom nikdy...
  V roku 1952 bol Štefan Siťaj poverený vytvorením reumatologického výskumného pracoviska v Piešťanoch. Výskumný ústav...
  Od roku 1955, po ukončení Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa stal pracovníkom Ústavu experimentálnej psychológie...
  Švédska lekárka, vedecká pracovníčka. Doktorát z medicíny získala v roku 1927. V roku 1937 bola menovaná za...
  Narodil sa 19. septembra 1904 v Bošáci. Študoval v Prahe a Paríži. Po príchode do Piešťan pracoval ako štátny lekár....
  V r. 1711 - 1714 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a 1714-1715 v Bratislave, žiak - M.Bela, 1715-1718 na...
  Tibor Urbánek sa narodil 1. októbra 1923 v Budmericiach. Gymnázium navštevoval v Malackách. Medicínu študoval na...
  Do gymnázia chodil v Nitre a už tu sa prejavila jeho "buričská povaha". Prišiel do konfliktu s profesormi pre obhajobu...
  Vynikajúci piešťanský lekár. Gymnázium absolvoval v Trnave, medicínu v Budapešti, kde roku 1901 promoval s...
  Strednú školu navštevoval v rodnom Vrbovom a maturoval v Svätom Jure. Vysokoškolský diplom získal v roku 1925 na...
  Študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1951 nastúpil na chirurgické oddelenie nemocnice v Piešťanoch....
  Do Piešťan bol povolaný hlavne preto, aby vykonával dozor pri výstavbe kúpeľnej budovy v spolupráci s viedenskými...
  Dr. David Wachtel navštívil piešťanské kúpele v r. 1858 na príkaz ministra Alexandra Bacha, aby ich skúmal a hodnotil....
  Osobitne katastrofálna povodeň zastihla Piešťany a ich okolie v auguste 1813, keď stúpla hladina Váhu o 14 stôp - asi...
  Bol vzdelaným a svojej práci oddaným lekárom. Podarilo sa ho získať Winterovcom, ktorí si uvedomovali, že priaznivý...
  Absolvent Lekárskej fakulty Nemeckej univerzity v Prahe (1921). Ďalšie vedomosti získal na študijných pobytoch na...
  Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, kde v r. 1950 promoval. Od r. 1954 žije v Piešťanoch. Tu dostal ...
<< 1 2 
Záznamy 2240 z celkového počtu 40

Top