Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch oslávi 90. výročie vzniku

Vo štvrtok 28. júna 2018 o 16.30 h sa v priestoroch hlavnej expozície Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch na Beethovenovej ulici uskutoční prednáška venovaná zaujímavostiam z histórie piešťanského múzea. Podujatie sa bude konať pri príležitosti 90. výročia založenia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a vzniku múzea. Vstup na ňu je voľný. Srdečne pozývame!

Top