Čím budem, keď vyrastiem II.

Materské centrum Úsmev pozýva všetky deti a ich rodičov stráviť príjemný deň v priestoroch Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na podujatí Čím budem, keď vyrastiem II., ktoré sa bude konať v sobotu 20. októbra 2018 od 10.00 do 16.00 h. Deti si budú môcť hravou formou vyskúšať, aké to je byť napríklad aranžérkou kvetín, stavbárom, kuchárom, čašníkom, včelárom či technikom. Milé deti, neváhajte a príďte spolu s rodičmi na toto podujatie a snáď sa vám podarí odhaliť oblasť, ktorá je pre vás natoľko zaujímavá, že by ste sa jej radi venovali i v staršom veku.

Top