Dožinky s FS Žito

Folklórny súbor Žito pozýva dnes, v sobotu 2. septembra 2017, na Námestie slobody, kde predvedú tradičné zvyky pri žatve. Program začína o 16.00 h. Po jeho skončení bude nasledovať sprievod s dožinkovým vencom a živou ľudovou hudbou k Zuckamann Ville na Winterovej ulici. Tam dostanú členovia súboru oldomáš.

Top