Ekotopfilm Envirofilm 2019

Do Piešťan, konkrétne do Elektrárne Piešťany, opäť zavíta v utorok 12. februára 2019 filmový festival Ekotopfilm Envirofilm 2019. Hlavným cieľom je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja, a to prostredníctvom filmových premietaní a sprievodných diskusií.

Doobedie patrí deťom z vopred zahlásených základných a stredných škôl. V rámci Junior festivalu sa zameriavajú na environmentálnu výchovu žiakov, kde pomocou krátkych filmov a interaktívnych sprievodných aktivít učia deti k zodpovednosti voči nášmu prostrediu.

Podvečer sa otvoria brány pre verejnosť. Pripravený je pestrý filmový program, ktorý zavedie do divokej prírody, odhalí nelegálne praktiky, predstaví nové riešenia súčasných problémov. Okrem jedinečných dokumentárnych filmov z celého sveta prinesú aj sprievodný program "mimo plátna", kde sa diskutuje s hosťami na aktuálne témy.

Vstup je voľný.

Top