Hať Drahovce je už uzatvorená

AKTUALIZOVANÉ:

Podľa aktuálnych informácií z SVP, š.p. momentálne prebiehajú údržbové práce, ktoré vylučujú prechod verejnosti cez hrádzu. Odhaduje sa, že práce budú trvať približne dva týždne, avšak závisieť to bude od priebehu vykonávaných prác. Je šanca, že do konca októbra ešte budeme mať možnosť previezť sa i cez hrádzu.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany oznamuje, že hať Drahovce je od dnešného dňa oficiálne uzatvorená. Kolokruh si síce ešte môžete užívať kým to počasie dovolí, avšak už len po brány hrádze z piešťanskej či ratnovskej strany.

Top