Homebrewárska koštofka v Piešťanskom pivovare

Piešťanský pivovar ŽiWell pozýva v sobotu 28. júla 2018 na ďalší ročník Homebrewárskej koštofky, kde budú domáci sládkovia a sládkové súťažiť o najlepšie doma navarené pivo. Organizátori dostali nápad, ako ozvláštniť komorné posedenie a tento rok pripravili špecialitku. Každý sládok či sládková sa bude musieť s pivom naozaj pohrať a priviesť ho k tomu najlepšiemu, čo dokáže. Tohtoročná novinka spočíva v tom, že pivo budú musieť vytvoriť z organizátormi určených surovín, pričom štýl je neobmedzený. Pivo budú účastníci napokon ochutnávať, diskutovať o ňom a taktiež ho zhodnotí aj odborná porota, ktorej zloženie bude prekvapením. Na konci bude vyhodnotené to najlepšie pivo podľa poroty, a to to, ktoré najviac chutilo samotným účastníkom.

Top