Ľudové plastiky zo zbierky Kornela Duffeka

V Dome umenia v pondelok 6. mája 2019 o 17.00 h vernisážou otvoria výstavu ľudových plastík zo zbierky Kornela Duffeka, ktoré predstavujú hodnotnú kolekciu ľudového umenia zo širšieho okolia Piešťan a Banskej Štiavnice. Na výstave sú prezentované diela najmä s cirkevnou tematikou. Ľudoví umelci inšpirovaní vysokým umením pretavili do svojich diel vlastné umelecké požiadavky, schopnosti a vnútorné zážitky, pričom rešpektovali potreby a názory okolitého prostredia. V umeleckom programe vernisáže vystúpi Dáša Libiaková a Peter Jankech. Výstava Ľudové plastiky zo zbierky Kornela Duffeka, ktorej kurátorkou je Katarína Babičová, potrvá do 26. mája 2019. Prezrieť si ju môžete vždy od utorka do piatku v čase od 14.00 do 17.00 h alebo počas víkendov od 14.00 do 18.00 h.

Top