Máte hendikepované dieťa? Spoznajte Bobath koncept

V stredu 29. augusta 2018 o 17.00 h sa v priestoroch Materského centra Úsmev v Piešťanoch uskutoční prednáška certifikovanej Bobath fyzioterapeutky Ľubice Horúckovej. Témou bude cvičenie NDT Bobath u detí.

Bobathova metóda je prístup neurologickej rehabilitácie, ktorá sa využíva najmä pri liečbe dospelých po cievnej mozgovej príhode alebo u detí s detskou mozgovou obrnou. Cieľom je podpora a zlepšenie motoriky pomocou facilitačných techník.

Prednáška je určená pre rodičov i špeciálnych pedagógov, ktorí môžu prísť so svojimi deťmi. Tie si zoberú na starosť dobrovoľníci. "Prostredníctvom prednášky by som chcela informovať o Bobath koncepte, vyvracať mýty o cvičení a aplikovať tieto poznatky a skúsenosti do každodenného života", vyjadrila sa Ľubica Horúcková. Prednáška bude trvať približne deväťdesiat minút.


Zdroj: Tlačová správa organizátorov

Top