Nová výstava Alice Kucharovič "T N R F"

V Elektrárni Piešťany dnes podvečer o 18.00 h otvoria novú výstavu Alice Kucharovič s názvom "T N R F".

Výstava "T N R F" odzrkadľuje vyberané farebné spektrum prieniku dvoch nesúmerných zložiek. Urbárnej a tropickej. Autorka dodatočne pretvára realitu, určuje náladu a ponúka nám jej plnofarebný pocit jedného z Kanárskych ostrovov. Architektúra aj exotická kvetena tu dostávajú absolútnu silu. Vychádzajú do popredia a určujú koncepciu obrazu akoby vytrhnuté z priestoru. Neohraničujú, ale navzájom sa dopĺňajú a prelínajú. Vynára sa pred nami kultivovaná kulisa dokonalej krajiny, v ktorej cítime nezodpovedanú otázku, či nedopovedaný príbeh.

V Piešťanoch sme už mali možnosť navštíviť autorkine dve výstavy "Morocco Sketchbook" a "Portugal Sketchbook".

Alica Kucharovič, Mgr.art (1985) študovala na bratislavskej VŠMU animovanú tvorbu a na semestrálnej stáži v belgickom Gente.
Vo svojej voľnej tvorbe sa začala intenzívnejšie venovať digitálnej a analógovej ilustrácii, čo vyústilo do dvoch ilustrovaných kníh a rôznych časopisov.
Je spoluzakladateľkou festivalu animovaných filmov Fest Anča, ktorý sa každoročne koná v Žiline.
Venuje sa umeleckej produkcii pre slovenskú nezávislú značku Retart.
Spolupracuje na rôznych animačných, ilustračných a multimediálnych projektoch.
Je súčasťou Vj dua Sexi Světla.

Viac info o Alici nájdete na: www.alicakucharovic.com

 

Zdroj: Tlačová správa organizátorov

Top