Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2017

V dňoch 12. a 13. októbra 2017 sa v priestoroch kongresového centra piešťanských kúpeľov uskutoční medzinárodná konferencia Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni, ktoré tento rok spolu organizujú Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktorá je súčasťou Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave, a Slovenské liečebné kúpele Pešťany, a.s.

Potreba vzájomnej výmeny skúseností odborníkov z fyzioterapie a balneológie, ako aj príbuzných medicínskych špecializácií na medzinárodnej úrovni stále rastie, preto pozvanie na tomto významnom podujatí prijali významní odborníci a prednášatelia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Nemecka. Podujatie sa koná v roku dvoch významných jubileí a to 20.výročia založenia UCM v Trnave a 10. ročníka Svetového dňa fyzioterapie datovaného na deň 8.septembra.

Spoluorganizátormi podujatia sú Sanatoria Klimkovice, Slovenská komora fyzioterapeutov, Fakulta biomedicínskeho inženýrství ČVUT v Prahe a Wyzsza Szkola Menedzerska vo Varšave.

Zdroj: tlačová správa

Top