Piešťanské zlaté stuhy - Concours d'élégance 2018

Do Piešťan aj tento rok dorazili krásne a nablýskané veterány, ktoré zaplnia nielen Kúpeľný ostrov. Počas troch dní (7. - 9. júna 2018) si môžete vychutnať noblesu starých automobilov a pomyselne sa tak vrátiť do starých čias. Ako obvykle, v sobotu 9. 6., je pripravený kultúrny a hudobný program, výstavy historických závodných automobilov, motocyklov, stabilných motorov, vojnových vozidiel združenia Old Duty Trucks, detské mestečko a bohatý sprievodný program. Chýbať nebude ani tradičný ohňostroj. Podrobný rozpis časov nájdete tu.

Foto: www.piestanskezlatestuhy.sk

Top