Piešťany očami Wintera: Výstava nápadov piešťanského vizionára

V rámci projektu realizácie Sochy Ľudovíta Wintera a pri príležitosti 50. výročia úmrtia Ľudovíta Wintera priblíži občianske združenie ProWinter v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch a Trnavským samosprávnym krajom menej známe plány a nedokončené realizácie projektov Ľudovíta Wintera na zveľadenie mesta a podporu cestovného ruchu.

Výstavné panely s historickými fotografiami z archívu Balneologického múzea predstavia šesť projektov z dielne Ľudovíta Wintera a jeho spolupracovníkov - Palmárium a park, Kolonádový most a hotel Arthros, Záhradné mesto a lanovka, Most cez obtokové rameno Váhu, Prestavba Františkových kúpeľov a Floreát.

Súčasťou výstavy bude aj informačný panel o postupe prác na soche Ľudovíta Wintera, ktorú sa občianske združenie ProWinter snaží zrealizovať aj s pomocou finančných príspevkov z verejnej zbierky od obyvateľov mesta.

Výber fotografií zachytáva celý proces od vizualizácie sochy, cez nákup materiálu a výrobu skeletu, po modelovanie hlineného modelu a jeho schvaľovanie odbornou komisiou pod vedením Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

Vernisáž sa uskutoční v pondelok 10. 9. 2018 o 18.00 h v galérii Elektrárne Piešťany. Výstava bude prístupná verejnosti až do 15. októbra 2018. Otváracie hodiny - utorok, štvrtok, piatok od 9.00 do 14.00 h, streda od 13.00 do 18.00 h.

Zdroj: tlačová správa ProWinter

Top