Prezentácia kníh vydaných múzeom

Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch pozývajú na prezentáciu a rozprávanie o nových publikáciách vydaných múzeom v poslednom roku, resp. rokoch, ktorá sa sa uskutoční dnes o 16.00 h v hlavnej expozícii múzea v budove Kúpeľnej dvorany. Prezentované budú knihy Starý Kláštor - archeologický výskum gotického kostola v Piešťanoch, Piešťany fenomén termálny, Vzácne minerálne vody v Koplotovciach, Zbierka archeologických nálezov z Carnunta v Rakúsku a Kúpeľní lekári v Piešťanoch.

Top