Termojadrová syntéza ako zdroj energie a budúcnosť energetiky

V utorok 14. mája 2019 o 17.30 h privítame v Piešťanskom informačnom centre Ing. Štefana Škuleca, PhD., ktorý počas svojej prednášky návštevníkom priblíži podstatu procesu termonukleárnej syntézy ako zdroja energie, históriu a súčasný stav vývoja tohto procesu pre výrobu elektrickej energie a hlavné trendy vo vývoji energetických systémov v najbližšej budúcnosti. Prednáška sa realizuje v spolupráci so Seniorským parlamentom mesta Piešťany. Srdečne vás pozývame a tešíme a na vás!

Top