V Elektrárni budú vystavovať žiaci SZUŠ

V priestoroch galérie Elektrárne Piešťany v utorok 18. júna 2019 o 18.00 h vernisážou otvoria výstavu prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Piešťanoch. Až do konca júna budú interiér krášliť diela, ktoré žiaci výtvarného odboru vytvorili počas uplynulého letného semestra.

Súkromná základná umelecká škola v Piešťanoch vznikla v roku 2004 ako elokované pracovisko SZUŠ v Trenčianskej Teplej a samostatnou školou sa na základe legislatívnych zmien toto pracovisko stalo v septembri 2015. Na škole sa okrem výtvarného odboru vyučuje aj v odbore hudobnom a tanečnom. Žiaci výtvarného odboru sa počas štúdia zoznamujú s rôznymi disciplínami výtvarnej tvorby, akými je napríklad kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom (z tvrdých i mäkkých, z tradičných i nových materiálov) a venujú sa aj vybraným statiam z dejín a teórie výtvarného umenia.

Príďte si prezrieť výstavu a na vlastné oči sa presvedčiť, akých talentovaných žiakov Piešťany majú. 

Top