Výstava Travel and Emotions

V stredu 15. novembra 2017 o 17.00 h prebehne v Galérii Fontána vernisáž 2. ročníka medzinárodnej výstavy fotografií Travel and Emotions, ktorá prináša výber 72 fotografií autorov z Česka, Chorvátska, Kanady, Libanonu, Maďarska, Poľska, Rakúska, Srbska a Slovenska. Výstavu pripravilo občianske združenie FIJET Slovakia v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalšími partnermi.

FIJET Slovakia je občianske združenie, ktoré je členom svetovej federácie novinárov a autorov píšucich o cestovnom ruchu FIJET. FIJET Slovakia pôsobí v masmediálnej komunikácii. Jej členovia kvalifikovane komentujú a investigatívne objavujú dôležité skutočnosti v cestovnom ruchu. Cieľom FIJET Slovakia je maximálne podporovať komunikáciu s verejnosťou a spoluprácu s printovými, elektronickými a a audiovizuálnymi médiami. Základom práce členov FIJET Slovakia je zvýšenie informovanosti, šírenie nových podnetov a odborných komentárov o cestovnom ruchu v Slovenskej republike pre domácu aj zahraničnú verejnosť. V zmysle uvedeného cieľa FIJET Slovakia organizuje odborné podujatia, novinárske info-cesty, štúdijné cesty, letné akadémie, konferencie a workshopy.

Vystavené fotografie bude v Galérii Fontána možné vidieť do 3. decembra 2017. Kurátorom výstavy je doc. h. c. Marián Pauer.

Top