Z príbehu do príbehu – Dizajnéri/ky divadelného kostýmu

Divadelný ústav Bratislava pripravil výstavu venovanú kostýmovým dizajnérom a dizajnérkam. Výstava Z príbehu do príbehu - Dizajnéri/ky divadelného kostýmu zachytáva celý príbeh vzniku divadelného kostýmu - od počiatočného návrhu až po jeho výslednú podobu na javisku. Expozíciu, ktorá putuje už vyše roka po Slovensku, si môžu prezrieť i návštevníci a obyvatelia Piešťan.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra 2019 o 17.00 h v priestoroch Galérie Domu umenia v Piešťanoch.

Výstava divadelných kostýmov a tvorby kostýmových dizajnérov a dizajnérok vo svojom umelecko-odbornom stvárnení dokumentuje takmer celé dejiny kostýmového výtvarníctva na Slovensku. Umelecká stopa kostýmových dizajnérov je nezmazateľná takmer vo všetkých divadlách na Slovensku. Ich tvorivé výsledky predstavujú neodmysliteľnú súčasť dejín nášho divadla.

Výstava zachytáva celý príbeh vzniku divadelného kostýmu - od počiatočného návrhu až po jeho výslednú podobu na javisku. Od prvotnej eufórie, myšlienky, režijnej interpretácie, veľkého množstva skíc a náčrtov, výberu a kombinovania látok, vzorkovníc a rôznych štylizácií až po finálny výsledok. Je to sonda do tvorivých metód kostýmových dizajnérov a dizajnérok, do ich dialógov s prítomnosťou a minulosťou a do imaginácie, ktorú uplatňujú v kostýmovej tvorbe. Desiatky vybraných kostýmových výtvarníkov a výtvarníčok, rozdielnosti v ich uvažovaní a prístupy k uchopeniu témy ponúkajú pestrú a obsažnú koláž prezentovaných artefaktov. Rukopis každého kostýmového dizajnéra má osobitý štýl, individuálny výraz a používa svojbytné výrazové prostriedky. Množstvo výtvarných techník a rukopisov nie je súborom receptov ani predpisom, akými sa v tejto oblasti uberať. Je to vesmír inšpirácií a priestoru pre vytváranie vlastných príbehov.

Výstavu realizuje Divadelný ústav v spolupráci s Umeleckým súborom Lúčnica - Dom umenia Piešťany. Kurátorom výstavy je kostýmový výtvarník a scénograf Miroslav Daubrava, kustód scénografického fondu Divadelného ústavu. Graficky výstavu spracovala Mária Čorejová.

Výstava bude prístupná verejnosti v priestoroch Galérie Domu umenia v Piešťanoch od 3. 9. do 29. 9. 2019 každý deň okrem pondelka, v pracovné dni od 14.00 do 17.00 h a počas víkendov od 14.00 do 18.00 h. Verejnosť si ju môže prezrieť i počas konania podujatí vo Veľkej sále.

Výstava je sprievodným podujatím 20. ročníka Organových dní v Piešťanoch 2019.

Zdroj: Tlačová správa - Dom umenia Piešťany

Top