Let's talk: MALT / Téma: SLAD

obrázok

Typ podujatia
prednáška, prezentácia

Dátum, čas a miesto konania
15. 07. 2018 o 11.55 h | Piešťanský pivovar ŽiWell

UsporiadateľPiešťanský pivovar ŽiWell

Popis
Prednášky spojené s degustáciou vzoriek, rozbormi a diskusiou
Prednášky a diskusie budú zamerané na u nás dostupné slady, ich porovnania, rozdiely a podobnosti.

Predbežný program*:

Slady: Druhy a tipy (NextHop)
+ ochutnávanie sladov Simpsons a Dingemans

Dobre rozlúštené slady: Výroba a (ne)odporúčané postupy (NextHop)

Slady v praxi: skúsenosti, rozdiely, výťažnosť a ekonomika (JBM Brew Lab)
+ ochutnávka ôsmich pív single malt exbeerimentu - Pale Ale zo šiestich sladovní [UK, BE, DE, CZ, SK]

*program nie je konečný, ešte môže dôjsť k úpravám

Registrácia je otvorená do 30. 6. 2018.
Vstup je voľný, ale miesta sú limitované.
Pre účasť je potrebné vyplniť registračný dotazník na adrese: https://goo.gl/forms/UIMBijV9wN1V6Gwy2


Top