Liga proti rakovine 2018

obrázok

Typ podujatia
stretnutie členov

Dátum, čas a miesto konania
10. 01. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
07. 02. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
14. 03. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
28. 03. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
02. 05. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
06. 06. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
05. 09. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
03. 10. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
07. 11. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
05. 12. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

UsporiadateľLiga proti rakovine

Súvisiace korporácie


Top