Československá státnost / 1918

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
10. 04. 2018 - 10. 05. 2018 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

SpoluusporiadateľČeské centrum Bratislava

Popis
Interaktívny digitálny výstavný projekt, ktorý ponúka zásadné informácie o historickom a kultúrnom dianí v dobe vzniku Československej republiky jazykom 21. storočia.

Výstava pripomína zrod Československa ako spoločného štátu Čechov a Slovákov. Pripomína dôležité osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí. Približuje dobovú situáciu a vojenskú pripravenosť mladého štátu. Popisuje obyvateľov a ich národnostné rozloženie. A napokon kultúru, úspechy na svetovom trhu a významné objavy Čechov aj Slovákov. Texty sú sprevádzané bohatým rôznorodým obrazovým materiálom.

V spolupráci s Českým centrom Bratislava.


Top