Počúvanie súťažných titulov ZO 2018

Typ podujatia
iné, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
22. 05. 2018 o 14.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany
23. 05. 2018 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany
23. 05. 2018 o 13.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany
24. 05. 2018 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany
24. 05. 2018 o 13.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany
Rozhlas a televízia Slovenska

Popis
Súťažné tituly v každej kategórii hodnotia dve poroty, detská a odborná.
Detská porota má 3 x 15 členov a skladá sa zo zástupcov detských čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany. Detská porota pracuje v troch skupinách. Každá skupina hodnotí súťažné tituly na základe počúvania svojej súťažnej kategórie a určí jej víťazný titul.
Odborná porota pozostáva z odborníkov v danej oblasti a má 9 členov. Odborná porota na základe počúvania hodnotí všetkých 18 súťažných titulov a určí víťazné tituly vo všetkých troch kategóriách.
Členov všetkých porôt menuje Mesto Piešťany v spolupráci s RTVS.


Top