Deň zdravia 2018

obrázok

Typ podujatia
prevenčný program

Dátum, čas a miesto konania
29. 09. 2018 o 09.30 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Program:

KSC FONTÁNA, Beethovenova 1
9.30 Rodina Hlbockých, folklórne pásmo
10.00 Slávnostné otvorenie podujatia

PRIESTOR PRED KSC FONTÁNA, Beethovenova 1
10.00 - 12.00 h Materské centrum Úsmev - zábavné hry pre deti
10.00 - 14.00 h Detské atrakcie - euro jumping
10.30 - 11.00 h Združenie taoistického Tai Chi v Slovenskej republike - ukážka 108 prvkovej zostavy tai chi chuan
10.30 - 12.30 h Maľovanie na tvár

KSC FONTÁNA, foyer, Beethovenova 1
VÝSTAVY A PREZENTÁCIE od 10.00 do 13.00 h:
Čajovňa Medulienka Piešťany
DELUB, s. r. o., prevádzka: Centrum zdravých nôh
ESSENS Slovakia, s. r. o., Trenčín - produkty zdravej výživy
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch - pestovanie a využitie liečivých rastlín, ochrana genetických zdrojov rastlín, produkty zdravej výživy
Ramissio - prírodné produkty
Aunity - hygienické pomôcky
Slovenský Červený kríž, miestny spolok Piešťany II - ukážky prvej pomoci
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Piešťany - zisťovanie obsahu dusičnanov v prinesených vzorkách pitnej vody
Štúdio zdravia a krásy Piešťany - Mgr. A. Nováková - telesná analýza prístrojom Tanita
TEXPO Med, s. r. o. - výroba a ponuka bezlepkových medovníkov
WoDent, s. r. o., Piešťany - čisté zuby sa nekazia, zdravé ďasná nekrvácajú
Združenie taoistického Tai Chi v Slovenskej republike
Biotéka Piešťany - prírodná lekáreň a biorezonancia
Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Zmena programu vyhradená, v prípade nepriaznivého počasia budú aktivity v exteriéri zrušené

SPOLUORGANIZÁTORI:
AkSen - aktívny senior, o. z., Denné centrum Rozmarín, Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov so sídlom Piešťany, Liga proti rakovine, pobočka Piešťany, Materské centrum Úsmev, Občianske združenie Hospic Matky Božej, Piešťanská liga proti reumatizmu, o. z., Slovenská spoločnosť celiatikov, Slovenská únia proti osteoporóze m. p. Piešťany, Slovenský Červený kríž, Slovenský zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 18, Piešťany, Spoločnosť Parkinson Slovensko, OZ

SPONZOR:
Školské hospodárstvo Piešťany


Top