Zrod moderných Piešťan - vernisáž

obrázok

Aké boli Piešťany v 1. ČSR? (1918 - 1938)

Typ podujatia
vernisáž

Dátum, čas a miesto konania
27. 09. 2018 o 17.00 h | Vila Dr. Lisku

UsporiadateľBalneologické múzeum Imricha Wintera

Popis
Slávnostné otvorenie výstavy, ktorá sa koná pri príležitosti 100. výročia vzniku I. Československej republiky.

V rámci vernisáže výstavy sa uskutoční spomienka na 100. výročie vzniku Ružového mlyna v Piešťanoch - Ružový mlyn v premenách storočia (1918 - 2018)

K dispozícii bude aj poštová priehradka, príležitostná pečiatka a pohl'adnica

V spolupráci ZSF, Klub filatelistov 52-01 Piešťany a Slovenská pošta a.s., pošta Piešťany 1

Súvisiace akcie


Top