Knihy pre všetkých

Typ podujatia
podpora čitania

Dátum, čas a miesto konania
01. 07. 2018 - 28. 02. 2019

Finančná podpora podujatia
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Popis
Základom každej dobrej knižnice je kvalitný a pravidelne aktualizovaný knižničný fond, vďaka ktorému knižnica prispieva k rozvíjaniu poznávacích schopností a emocionálnej stránky svojich čitateľov a zastáva tak významnú úlohu pri vytváraní vzdelanej a všestranne zameranej spoločnosti. Cieľom projektu Knihy pre všetkých je zvýšenie úrovne knižničných výpožično-informačných služieb, rozšírenie knižničného fondu tak po kvalitatívnej, ako aj po kvantitatívnej stránke a podporiť tak stratégiu celoživotného vzdelávania a čítanie odbornej literatúry.

Chceme zabezpečiť taký knižničný fond, ktorý dokáže uspokojiť potreby našich čitateľov rôznych vekových skupín, či už ide o deti v predškolskom a školskom veku, študentov stredných a vysokých škôl, ľudí v produktívnom veku so širokým spektrom záujmov a odborných znalostí a požiadaviek. Zvýšenú pozornosť venujeme sociálne znevýhodneným skupinám, napr. nezamestnaným, čerstvým absolventom stredných a vysokých škôl, či seniorom.


Top