Otvor srdce - daruj knihu 2018

Číslo ročníka
8.

Typ podujatia
iné, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
18. 12. 2018 o 10.00 h | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľMedzinárodný klub žien v Piešťanoch PIWC

SpoluusporiadateľPiešťanské informačné centrum

Popis
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch (PIWC) už ôsmy rok organizuje projekt "Otvor srdce - daruj knihu", ktorý je zameraný na podporu darcovstva kníh deťom, ktorých rodičia ju nemôžu zakúpiť. Pri výbere detí spolupracujú so základnými školami, Spojenou školou a Oddelením sociálnych a školských služieb MsÚ Piešťany.


Top