Novoročný klavírny koncert

4-ručný klavír - Zuzana Vontorčíková & Peter Nágel

Typ podujatia
koncert

Dátum, čas a miesto konania
24. 01. 2019 o 19.00 h | Dom umenia Piešťany (Malá sála)

UsporiadateľDom umenia Piešťany

Popis
Program:

W. A. Mozart - Sonáta D dur KV 381 pre klavír štvorručne
Allegro
Andante
Allegro molto

F. Schubert - Fantázia f mol D. 940

G. Fauré - Suita Dolly op. 56
Berceuse
Mi-a-ou
Le jardin de Dolly
Kitty-valse
Tendresse
Le pas espagnol

S. Barber - Souvenirs op. 28 (výber)
Pas de deux
Hesitation Tango
Schottische

F. Poulenc - Sonáta pre klavír štvorručne FP 8
Prelude. Modéré
Rustique. Naif et lent
Final. Trés vite

Zuzana Vontorčíková je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde ukončila všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania v triede prof. Idy Černeckej. Počas štúdia absolvovala majstrovské kurzy u viacerých popredných klaviristov a pedagógov, ako Lehel Both, Markus Praus, Viviana Sofronitzki, Waldemar Wojtal, Eugen Indjić, Robert Degaetano, Aleksandar Serdar, Maria Prinz a i. Je nositeľkou viacerých ocenení z národných i medzinárodných súťaží (Medzinárodná klavírna súťaž Camilla Togniho v Gussagu, Millenium Piano v Bukurešti, “21st Century Art” Competition vo Viedni). Je víťazkou štipendia Yamaha Music Foundation of Europe a získala tiež Cenu rektora VŠMU za vynikajúce študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu VŠMU v oblasti umenia. Jej mimoriadne bohatá koncertná činnosť zahŕňa množstvo sólistických i komorných vystúpení na renomovaných podujatiach a festivaloch v rámci Slovenskej republiky (Komorné koncerty v slovenských mestách, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Nitrianska hudobná jar, Trenčianska hudobná jar, Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach, Festival Bachovej hudby v Banskej Štiavnici) i v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, Srbsko). Predstavila sa ako sólistka Slovenskej filharmónie, Štátnej filharmónie Košice, Štátneho komorného orchestra Žilina a Akademického orchestra VŠMU. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg a korepetítor na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v Bratislave.

Peter Nágel, narodený v Nových Zámkoch (SR) v roku 1991, kde od veku siedmich rokov navštevoval hodiny klavíra na Základnej umeleckej škole. Od roku 2010 študuje u profesorky Idy Černeckej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde si pravidelne rozširuje svoj obzor aj účasťou na majstrovských interpretačných kurzoch (Viviana Sofronitzki, Karl-Andreas Kolly, Robert DeGaetano, Ivan Klánský, Alexandar Serdar a i.). Vystúpil na viacerých slovenských festivalových podujatiach (Bratislavské hudobné slávnosti, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Festival Bachovej hudby v Banskej Štiavnici, Trenčianska hudobná jar, Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach) a aj v zahraničí (Česká republika, Rakúsko). Sólisticky účinkoval so Slovenskou Filharmóniou, ŠKO Žilina a Banskobystrickým komorným orchestrom. Klavirista v roku 2015 ukončil s vyznamenaním magisterské štúdium a svoje klavírne umenie si ďalej zdokonaľuje u profesorky Černeckej na doktorandskom stupni štúdia. V akademickom roku 2015/2016 absolvoval stážový pobyt na JAMU v Brne u docenta Jana Jiraského. V roku 2016 reprezentoval Slovensko na prestížnej medzinárodnej prehliadke mladých klaviristov "Piano forte - the next generation" vo Viedni. Výber z týchto koncertov vyšiel následne na CD nosiči vo viedenskom vydavateľstve Gramola.

Koncert sa odohrá v rámci projektu Komorné koncerty v slovenských mestách, ktorý zastrešuje Spolok koncertných umelcov.

Projekt je financovaný zo zdrojov Fondu na podporu umenia.

Vstupné: dobrovoľné


Videá


Top