Vieme odkiaľ nevieme kam

obrázok

Typ podujatia
prezentácia, beseda

Dátum, čas a miesto konania
22. 01. 2019 o 17.30 h | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum

SpoluusporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prezentácia knihy Ing. Brigity Schmӧgnerovej o európskej politike, dôsledkoch najväčšej finančnej krízy, kasínovom kapitalizme či eure. V spolupráci so Seniorským parlamentom.

Brigita Schmögnerová (1947), pôvodne vysokoškolská učiteľka, neskôr vedecká pracovníčka v Ekonomickom ústave SAV a krátko vedúca oddelenia pre hospodársku politiku v Kancelárii
prezidenta SR. V roku 1994 vo vláde J. Moravčíka podpredsedníčka vlády pre hospodársku politiku za SDĽ, v 1. vláde M. Dzurindu v rokoch 1998-2002 ministerka financií. Po odchode
z vlády v rokoch 2002 - 2005 výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve a v rokoch 2005 - 2010 viceprezidentka  Európskej banky pre obnovu a rozvoj
v Londýne. Je autorkou viacerých vedeckých publikácií, knihy básní Svetlo sa rodí za tmy (1997), kníh Cúvanie napred (1998), Európsky sociálny model (2004, resp. v anglickej verzii
2005), Na dohľad či v nedohľadne (2008) a Knihy o vládnutí (2016).

O knihe: Druhá najväčšia kríza kapitalizmu a bezprostredné obdobie po nej, nám v ostrejšom svetle predstavili i súčasnú tvár kapitalizmu, ktorý si vyslúžil nelichotivý názov kasínový. Jeho dôsledky na spoločnosť pápež František lakonicky zhodnotil tak, že táto ekonomika zabíja. Jednou z jej čŕt je narastajúca oligarchizácia politiky. Neodráža sa iba v domácich korupčných škandáloch, no i v prerastaní ekonomickej a politickej moci na obidvoch stranách politického spektra. Možno si preto položiť otázku kto nám v skutočnosti vládne, ale aj existenčnejšiu otázku: Kam smerujeme?


Videá


Top