Rudolf Rypák: Výber z tvorby

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
05. 03. 2019 - 24. 03. 2019 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Kurátor výstavy: Jozef Švikruha

Rudolf Rypák

Narodil sa 18. novembra 1959 v Čadci. Detstvo a mladosť prežil uprostred krásnej kysuckej prírody v obci Čierne. Po maturite vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu SVŠT v Bratislave.

Už počas gymnaziálneho štúdia sa prejavoval jeho výtvarný talent, ktorý potom rozvíjal samoštúdiom literatúry o výtvarnom umení, návštevami galérií a samostatnou tvorbou. Námetom mu bola krajina, kytice a portréty. Po osemročnom tvorivom období priniesol život náročné pracovné povinnosti, budovanie rodinného zázemia a na výtvarnú tvorbu neostával čas. Prešlo 20 rokov a záujem o výtvarnú tvorbu sa nevytratil, naopak - hlásil sa čoraz nástojčivejšie, lebo jeho nespútaný temperament potreboval upokojenie a to mu mohla priniesť opäť výtvarná tvorivosť. Cítil však aj potrebu ďalšieho vzdelávania a tak začal navštevovať výtvarné kurzy na VŠVU i štvorročné štúdium pre dospelých v ZUŠ.

Je vnímavým a ozaj talentovaným poslucháčom. Jeho tvorivý nepokoj a snaha po spoznávaní výtvarných techník a postupov ho neustále vedie k čoraz výraznejším kvalitatívnym posunom v jeho vlastnej tvorbe. Inšpiráciu neustále čerpá z prírody a jej krajinných celkov. Olejomaľby tvorí štetcom i špachtľou, pôsobivé sú aj jeho abstraktné kompozície, pastely, kombinované techniky a kresba rudkou.

Žije a tvorí v Piešťanoch.


Top