Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi 2019

obrázok

Typ podujatia
atrakcia, iné, pre deti, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
07. 09. 2019 o 09.30 h | Vojenské historické múzeum Piešťany

UsporiadateľVojenské historické múzeum Piešťany
Mesto Piešťany
Mestská polícia

Popis
13. ročník kultúrno-spoločenskej a športovej akcie pod záštitou ministra obrany Slovenskej republiky Petra Gajdoša a primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča.

Program:

09.30 - 17.00 h Voľná prehliadka expozície VHÚ - Vojenského historického múzea
10.50 - 10.55 h Prelet lietadiel MiG-29 nad areálom Vojenského historického múzea v Piešťanoch
10.55 - 11.15 h Slávnostné otvorenie podujatia - oficiálne privítanie prítomných a pozvanie na jednotlivé atrakcie - príhovory riaditeľa VHÚ a pozvaných hostí
11.15 - 11.45 h Vzdušný súboj - dynamická ukážka Retro Sky Team Košice - ukážka leteckého útoku a obrany KVH ČSĽA Kolíňany
11.45 - 12.15 h Zoskok padákových odborníkov letectva
13.00 - 13.30 h Prezídium PZ SR Bratislava, odbor hipológie a kynológie - ukážka práce služobnej hipológie
13.30 - 13.50 h Colný úrad, Bratislava, ukážky služobného vyhľadávania - kynológia, - ukážka vyhľadávania omamno-psychotropných látok
13.50 - 14.20 h ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - ukážka práce Zboru väzenskej a justičnej stráže Ministerstva spravodlivosti SR - služobná kynológia a zásahová jednotka
14.20 - 14.45 h Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Piešťany - ukážka činnosti
14.45 - 15.15 h Zoskok padákových odborníkov letectva
15.15 - 16.15 h Klub vojenskej histórie ČSĽA Kolíňany - ukážka činnosti
17.00 h Ukončenie kultúrno-spoločenskej akcie


Top