4. ročník Bienále divadelnej fotografie 2018 (SK) a Prehliadka divadelnej fotografie (CZ)

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
05. 03. 2019 - 31. 03. 2019 | Dom umenia Piešťany

UsporiadateľDom umenia Piešťany

Popis
Bienále divadelnej fotografie 2018 (SK) a Prehliadka divadelnej fotografie (CZ)

V Bratislave Divadelný ústav vo svojej réžii pripravil v spolupráci s Inštitútom umenia - Divadelným ústavom Praha spoločnú výstavu pod názvom SÚČASNÁ SLOVENSKÁ A ČESKÁ DIVADELNÁ FOTOGRAFIA - kde sa odprezentoval 4. ročník Bienále divadelnej fotografie 2018 (SK) a výber fotografií z Česka pod názvom Prehliadka divadelnej fotografie (CZ).

Súťažného 4. ročníka Bienále divadelnej fotografie sa zúčastnilo 10 fotografov so 138 fotografiami, z toho 2 boli študenti magisterského štúdia Katedry fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave. Odborná štvorčlenná porota vybrala zo zúčastnených fotografov 3 víťazov a udelila 2 ceny a 1 čestné uznanie. Zo zúčastnených fotografov vybrala 9 fotografov so 74 fotografiami, ktoré boli vystavené na 35 plochách.

Cena Grand Prix bola udelená Ľubošovi Kotlárovi – (Študent VŠVU, Katedra fotografie a nových médií VŠVU, 4. ročník Magisterského štúdia), za sériu fotografií z inscenácie Mariána Amslera Strachopudi, Divadlo Petra Mankoveckého Martin, 16. 3. 2018, v réžii Mariána Amslera.

Študentská cena bola udelená Radovanovi Drangovi – (Študent VŠVU, Katedra fotografie a nových médií VŠVU, 4. ročník Magisterského štúdia), za sériu fotografií z inscenácie Tomáša Prochádzku Artaudia / Autopsy, SND Bratislava, 15. 6. 2018, v réžii Tomáša Prochádzku.

Čestné uznanie udelili Jozefovi Barinkovi, za sériu fotografií z inscenácie Matúša Bachynca Kabaret, normalizácia alebo Modlitba pre Martu, SND Bratislava, 7. 12. 2017, v réžii Matúša Bachynca.

V českej expozícii Prehliadka divadelnej fotografie bol predstavený výber najlepších ocenených 27 fotografov na 31 plochách.


Top