Robotická súťaž Pescanrobot

Typ podujatia
súťaž

Dátum, čas a miesto konania
14. 03. 2019 o 08.30 h | Stredná priemyselná škola elektrotechnická (telocvičňa)

Popis
Kategórie:
Jazda po čiernej stredovej čiare
Jazda podľa bočných čiar
Voľná jazda

Robotický krúžok Piešťany - kontakt 0949 345 686 (Ing. Dragula)


Top