64. mfP: Hudobné nešpory

obrázok

Typ podujatia
koncert

Dátum, čas a miesto konania
26. 06. 2019 o 19.30 h | Dom umenia Piešťany

UsporiadateľDom umenia Piešťany
Mesto Piešťany

Popis
Vokálny a organový koncert

Zuzana Weiserová - soprán
Rastislav Suchan - trubka
Peter Mikula - organ
Spevácky zbor umeleckého súboru Lúčnica
Elena Matušová - zbormajsterka a dirigentka

Georg Friedrich Händel, Giulio Caccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Alessandro Scarlatti, Nikolaj Kedrov, Giovanni Baptista Pergolesi

Vstupné: 16,- € / zľavnené vstupné 10,- €


Top