November '89 a súčasnosť

obrázok

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
29. 11. 2019 o 10.00 h | Gymnázium Pierra de Coubertina (stará telocvičňa)

UsporiadateľGymnázium Pierra de Coubertina

Popis
Panelová diskusia: Fedor Gál, František Mikloško, Soňa Szomoláyi, Dionýz Hochel, Tomáš Zálešák a Marián Kališ


Top